Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Почва

Почва

Смяна на език

Макар почвите да са също толкова важни за човешкото общество, колкото въздухът и водата, деградацията на почвите все още не получава дори и малка част от вниманието, което получават заплахите за тези два природни елемента. Почвите продължават да са основата на 90% от цялата храна за хората, фуража за стадата, влакното и горивото. Те поддържат съществуването на човешките селища и осигуряват суровини и подпочвени води. Основните проблеми в Европа включват: загуба на повърхностния почвен слой поради ерозия или строителни дейности, замърсяване и подкиселяване. More

Основни факти и съобщения

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100