Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Екологични сценарии / Накратко за екологичните сценарии

Накратко за екологичните сценарии

Смяна на език
Страница Последна промяна 08-06-2012 16:25
Проблеми като изменението на климата, загубата на биоразнообразие и използването на природните ресурси имат дългосрочни влияния, които изискват дългосрочни политически решения. За бъдат взимани обосновани стратегически решения, ние трябва да се опитаме да предвидим какво ни очаква в бъдеще и да имаме разбиране за текущите, изникващите и бъдещите обстоятелства. Ако желаем да се заемем сериозно с екологичната устойчвост в Европа, трябва да погледнем отвъд два законодателни цикъла или повече. Дългосрочното планиране обаче изисква мащабно мислене: основните предизвикателства, които стоят пред Европа, могат да се променят в значителна степен с течение на времето. Екологичните сценарии, прогнози и други видове проучвания за бъдещите периоди ни помагат да разглеждаме въпросите, свързани с непоследователността и несигурността на бъдещото развитие на нещата, и да изработим ясни политики, които ще устоят на проверката на времето.

Вход PRELUDE

Свързано съдържание

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100