Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Конкретни региони / Конкретни региони

Конкретни региони

Смяна на език
Страница Последна промяна 04-10-2011 10:22

Определени региони в Европа, например арктическия, средиземноморския и балтийския, са изправени пред екологични проблеми, които се срещат в целия регион, но са далеч по-малко познати отвъд границите му. По сходен начин, определени ландшафти, например планинските области и моретата, са изправени пред общи проблеми в цяла Европа. Ето защо този раздел събира доклади по екологични въпроси - проблеми, инициативи, решения и други – засягащи специфични региони и типове околна среда.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100