Различни други въпроси

Смяна на език

Много екологични проблеми не попадат изцяло в ясни категории — или пък на практика попадат в твърде много. Този раздел обхваща различни области, например въздействието върху околната среда на природни опасности (наводнения, вулканични дейности и т.н.), големи промишлени аварии, освобождаването на генетично модифицирани организми и други. More

Key facts and messages

Подтеми

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100