Накратко за шума

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016 03:32
Шумът в околната среда засяга огромен брой европейци. Обществото го възприема като един от основните екологични проблеми. Той засяга хората както физически, така и психически, смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и общуването. Макар тези въздействия върху човешкото здраве да са известни отдавна, скорошни проучвания показват, че те се появяват при по-ниски нива на шума, отколкото преди се предполагаше.
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100