Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Шум / Дейности на ЕАОС

Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 27-04-2011 12:05
Работата на ЕАОС е свързана главно с Директивата относно шума в околната среда. Тя подпомага Европейската комисия при управленито на данните за шума, както и при оценките за излагане на шум.

Съгласно Директивата относно шума в околната среда, трябва да бъдат докладвани няколко потока от данни. ЕАОС съдейства на Комисията при разработването на предложение за механизъм за електронно докладване в началото на 2007 г., който да е съгласуван със системата за докладване на ЕАОС. Докладваната до момента информация от държавите-членки е разгледана от ЕАОС и е налична наинтернет страницата на Комисията за CIRCA.

През 2001 г. ЕАОС публикува първоначални данни за броя на хората, изложени на шум от трафик. Този показател беше разработен съгласно Отчетния механизъм за транспорта и околната среда (TERM) на ЕАОС.

Следващата оценка на излагането на шум ще се базира на информацията, докладвана от държавите-членки до края на 2007 г., съгласно Директивата относно шума в околната среда. Това ще бъде първият път, когато страни ще докладват за излагането на определени нива на шум. Съгласно тази директива, Комисията трябва да създаде база данни с докладваната информация. ЕАОС подпомага тази дейност.

ЕАОС ръководи работната група в ЕС по оценка на излагането на шум (WG AEN), която разработи ръководство за картографиране на шума съгласно Директивата относно шума в околната среда. ЕАОС работи в тясно сътрудничество с Европейския тематичен център „Земеползване и пространствена информация“ и с мрежата на ЕАОС в отделните страни (Eionet).

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100