Шум

Смяна на език

Шумът в околната среда засяга огромен брой европейци. Обществото го възприема като един от основните екологични проблеми. Той засяга хората както физически, така и психически, смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и общуването. Макар тези въздействия върху човешкото здраве да са известни отдавна, скорошни проучвания показват, че те се появяват при по-ниски нива на шума, отколкото преди се предполагаше. More

Key facts and messages

Подтеми

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100