Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Природни ресурси

Природни ресурси

Смяна на език

Природните ресурси на планетата са жизненоважни за оцеляването и развитието на човечеството. Някои от тези ресурси, например минерали, видове и местообитания, са ограничени - след като бъдат изчерпани или разрушени, те престават да същестуват. Други, като въздуха, водата и дърветата, са възнобновяеми - макар като цяло да разчитаме на природните системи на земята да ги създаде отново, да ги възстанови и да ги пречисти за нас. Въпреки че много от ефектите от свърхупотребата са осезаеми на местно ниво, растящата взаимозависимост на народите и международната търговия на природни ресурси правят тяхното управление глобален проблем. More

Основни факти и съобщения

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100