Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Околна среда и здраве / Дейности на ЕАОС

Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 13-04-2011 19:14
Дейностите на ЕАОС имат за цел да проследяват напредъка към постигане на целите на Стратегияна на ЕС за околната среда и здравето, като създадат допирни точки между науката и политиката. Дейностите обхващат диапазона от методологическата работа до оценките за икономическата стойност на последиците за здравето. Ние работим в сътрудничество с Европейската комисия, Световната здравна организация, други агенции на Общността, държави и заинтересовани страни.

Работата е съсредоточена върху:

  • Разработването на методологии за оценка на въздействията на околната среда върху здравето, взимайки под внимание сложността на веригите от причинно-следствени връзки;
  • Подходи за оценка на доказателство за действие;
  • Подобряване достъпа до информация за околната среда и въздействията върху здравето (включително химикали) и тяхното пространствено разпределение в контекста на Системата за обмен на информация за околната среда (SEIS);
  • Подкрепа наЕвропейската информационна система за околна среда и здраве;
  • Оценка на връзката между изменението на климата и здравето в обхвата на актуализацията на доклада от 2004 г. „Оценка на въздействията от изменението на климата в Европа“;
  • Икономическа стойност на въздействията върху околната среда и здравето.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100