Теми за околната среда

Смяна на език
Страница Последна промяна 02-12-2016 10:57
Намерете всички продукти на ЕАОС и информация като разгледате темите за околната среда.

Свързано съдържание

Вижте също

Екологични сценарии Екологични сценарии Проблеми като изменението на климата, загубата на биоразнообразие и използването на природните ресурси имат дългосрочни влияния, които изискват дългосрочни политически решения. За бъдат взимани обосновани стратегически решения, ние трябва да се опитаме да предвидим какво ни очаква в бъдеще и да имаме разбиране за текущите, изникващите и бъдещите обстоятелства. Ако желаем да се заемем сериозно с екологичната устойчвост в Европа, трябва да погледнем отвъд два законодателни цикъла или повече. Дългосрочното планиране обаче изисква мащабно мислене: основните предизвикателства, които стоят пред Европа, могат да се променят в значителна степен с течение на времето. Екологичните сценарии, прогнози и други видове проучвания за бъдещите периоди ни помагат да разглеждаме въпросите, свързани с непоследователността и несигурността на бъдещото развитие на нещата, и да изработим ясни политики, които ще устоят на проверката на времето.

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100