Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Химикали / Накратко за химикалите

Накратко за химикалите

Смяна на език
Страница Последна промяна 16-11-2011 16:23

Човешкият гений е изобретил повече от 100 000 нови химикали — вещества, които никога преди не са били част от земната околна среда.

За някои от тях, например веществата, съдържащи тежки метали, и „устойчивите органични замърсители“, от много години се знае, че са опасни, а други едва наскоро започнаха да предизвикват загриженост. За повечето от тези химикали обаче, не ни е известно как навлизат в околната среда, дали се натрупват, разпръскват или преобразуват, нито как влияят на живите организми в различните концентрации.

Разбрахме, че емисиите на много химикали, за които се знае, че са опасни, са се понижили, но също и че има много области, в които техните концентрации в околната среда все още са твърде високи. Знаем също, че химическата промишленост в Европа се разраства по-бързо, отколкото икономиката като цяло, увеличавайки потока на химикали в европейската икономика. Инициативите, които целят намляване на потока, трябва да обхванат цялата верига: основните производители в химическата промишленост, всички промишлени сектори, отделните потребители, секторът, занимаващ се изхвърлянето на отпадъците и много други.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100