Лични средства

Нотификации
Получавайте уведомления за нови доклади и продукти. Честота: 3-4 имейла месечно.
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
Twitter икона Twitter
Facebook икона Facebook
YouTube икона YouTube канал
RSS лого RSS Емисии
Повече

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Биоразнообразие

Биоразнообразие

Смяна на език

Биоразнообразието включва в себе си множеството гени, видове и екосистеми, които представляват живота на Земята. В момента ние ставаме свидетели на непрекъсната загуба на биоразнообразие, със сериозни последици за природата и за човешкото благосъстояние. Основните причини са промените на естествените местообитания. Те настъпват поради интензивни селскостопански производствени системи, стоителство, минно дело, свръхексплоатация на гори, океани, реки, езера и почви, инвазия на нехарактерни видове, замърсяване и - все повече - на глобалното изменение на климата. Европа си е поставила цел да спре загубата на биоразнообразие до 2010 г. Скорошни оценки на ЕАОС показват, че без значително политическо усилие, има вероятност тази цел да не бъде постигната. More

Основни факти и съобщения
Упадък на морските и крайбрежните екосистеми се наблюдава в Черно, Средиземно и Балтийско море, Североизточните части на Атлантическия... още
Земята е ограничен ресурс и начинът на нейното ползване е един от основните фактори за изменението на околната среда. Това оказва значително... още
Запасите от прясна вода в Европа съдържат редица замърсители, сред които хранителни вещества, метали, пестициди, патогенни микроорганизми,... още

Коментари

Регистрирайте се сега!
Получавайте уведомления за нови доклади и продукти. В момента имаме 33026 абонати. Честота: 3-4 имейли / месец.
Архив за уведомления
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100