Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Селско стопанство

Селско стопанство

Смяна на език

Фермерите обработват и се грижат за почти половината от земята в ЕС, ето защо селското стопанство предстовалява основен източник, оказващ натиск на околната среда в Европа. През последните пет десетилетия Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП) — за която се отделя почти половината от бюджета на ЕС — насърчава сектора да става все по-интензивен, каквото влияние му оказва и нарастващата глобализация на световната икономика. More

Основни факти и съобщения

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100