Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи

Инфо дизайни

Смяна на език

Файл Последици за здравето от замърсяването на въздуха — 31-05-2013
Файл Източници на замърсяването на въздуха в Европа — 31-05-2013
Източници на замърсяването на въздуха в Европа
Файл Замърсяване на въздуха в помещенията — 31-05-2013
Замърсяване на въздуха в помещенията
Infographic Последици за здравето от замърсяването на въздуха — 13-06-2014
Замърсителите на въздуха могат да оказват сериозно въздействие върху здравето на човека. Децата и по‑възрастните хора са особено уязвими.
Infographic Източници на замърсяването на въздуха в Европа — 13-06-2014
Замърсяването на въздуха не е едно и също навсякъде. Различни замърсители се изпускат в атмосферата от широка гама източници, в това число промишлеността, транспортът, селското стопанство, управлението на отпадъците и домакинствата. Някои замърсители на въздуха се изпускат и от природни източници.
Infographic Замърсяване на въздуха в помещенията — 13-06-2014
Голяма част от времето си прекарваме в затворени помещения — в своите домове, на работните места, в училищата или магазините. Някои замърсители на въздуха могат да съществуват във високи концентрации в затворени помещения и да създадат проблеми за здравето.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100