Лични средства

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
Twitter икона Twitter
Facebook икона Facebook
YouTube икона YouTube канал
RSS лого RSS Емисии
Повече

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи

Инфо дизайни

Смяна на език
Файл Последици за здравето от замърсяването на въздуха — 31-05-2013
Файл Източници на замърсяването на въздуха в Европа — 31-05-2013
Източници на замърсяването на въздуха в Европа
Файл Замърсяване на въздуха в помещенията — 31-05-2013
Замърсяване на въздуха в помещенията

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100