Комплексните предизвикателства в един взаимосвързан свят

Смяна на език
Article Публикуван 27-06-2011 Последна промяна 31-08-2016 14:57
Едно от главните заключения на основния доклад на ЕАОС, SOER 2010, изглежда очевидно: „предизвикателствата на околната среда са комплексни и не могат да бъдат разбрани изолирано”.

 Image © EEA/John McConnico

Казано по-просто това означава, че въпросите на околната среда са взаимосвързани и често пъти са само едно парченце от по-големия пъзел на предизвикателствата пред нас и планетата ни. Истината е, че живеем и зависим от изключително тясно взаимосвързан свят, изграден от много отделни, но свързани системи – екологични, социални, икономически, технологични, политически, културни и т.н.

Тази взаимосвързаност означава, че разрушаването на един от елементите може да доведе до неочаквани последици на други места. Световната финансова криза неотдавна и хаосът по летищата, породен от вулкана Ейяфятлайокутл, показват как внезапни сривове в една област могат да засегнат цялата система.

Тази взаимосвързаност често пъти е наричана „глобализация” и не е ново явление. В Европа глобализацията ни позволи да процъфтяваме като континент и изпълняваме водеща роля в икономиката в продължение на дълго време. По пътя си използвахме доста от собствените си природни богатства и от тези на други нации. Нашият „отпечатък”, или въздействие, върху околната среда е огромен и излиза извън границите на континента.

Движещите сили в центъра на глобализацията се очаква да оказват значително въздействие върху Европа и околната ни среда в бъдеще. Над много от тях нямаме контрол. Например световното население може да надхвърли девет милиарда души до 2050 г. и това ще окаже сериозни последици върху околната среда. В Азия и Африка населението най- вероятно ще нарасне с най-голям процент, докато само около 3 % от ръста ще бъде в най-развитите държави (в Европа, Япония, Съединените щати, Канада, Австралия и Нова Зеландия).

Предизвикателствата на околната среда, свързани с глобалните двигатели на промяната

Редица разгръщащи се тенденции оформят света. Наричаме някои от тях „глобални мегатенденции”, тъй като те преминават през социалното, технологичното, икономическото, политическото и даже свързаното с околната среда измерение. Най-важните промени включват изменящите се демографски модели или нарастващото ниво на урбанизация, все по-бързите технологични промени, задълбочаващата се пазарна интеграция, разгръщащите се промени в икономическата сила или изменението на климата.

Тези тенденции водят до сериозни последици за глобалното търсене на ресурси. Градовете се разширяват все повече и повече. Потреблението се увеличава. Светът очаква непрекъснат икономически ръст. Производството се измества към нововъзникващите икономики, които ще придобиват все по-голямо икономическо значение. Недържавните участници могат да придобият по-голяма роля в глобалните политически процеси. Също така се очакват ускорени технологични промени. Тази „надпревара към неизвестното” носи със себе си нови рискове, но и големи възможности.

Бъдещото въздействие на тези „глобални мегатенденции” върху европейската околна среда е темата на един от разделите на SOER и е в основата на „Сигнали — 2011 г”. Тези най-важни тенденции имат големи последици за околната среда по света и стопанисването ни на ресурсите в нея. В „Сигнали — 2011 г.” има раздели, озаглавени „Глобална мегатенденция на Земята до 2050 г.”, в които хвърляме поглед напред към важна тенденция и оценяваме въздействието ѝ върху европейската околна среда в бъдеще.

Не можем да кажем как точно ще изглежда или ще се усеща Земята през 2050 г. Много от тенденциите са вече добре установени. Тяхното бъдещо развитие зависи от избора ни понастоящем. В този смисъл бъдещето е в нашите ръце. Нека да избираме мъдро. Внуците ни ще ни благодарят за това.

Свързано съдържание

Geographic coverage

Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100