Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Сигнали - Благосъстояние и околна среда / Сигнали 2011 г. / Световната мегатенденция на Земята до 2050 г. / интензивна глобална конкуренция за намаляващите запаси от ресурси

интензивна глобална конкуренция за намаляващите запаси от ресурси

Смяна на език
Какние ще оцелеем в засилващата се борба за недостатъчни ресурси? Отговорът може да се крие в по‑ефективното производство и потребление на ресурсите, нови технологии и иновации и засилено сътрудничество с чуждестранните партньори.

Основно послание: Световните запаси от природни ресурси са вече на изчерпване. Едно по-голямо и по-богато световно население с увеличаващи се консуматорски възможности ще доведе до по-голямо търсене на много неща включително храна, вода и енергия. В бъдеще нарастващото търсене и спадащото предлагане може да засилят световната конкуренция за ресурси. SOER 2010: тематична оценка – потребление и околна среда

Защо ресурсите са важни?

Достъпът до ресурси е съдбоносен за всяка икономика. Тъй като Европа е относително бедна откъм ресурси, много от тях трябва да се внасят. Това е така особено предвид непрекъснатия ръст в търсенето на ресурсите, необходими за производство на много високи технологии.

Суровините (напр. минералите): повишаващият се дългосрочен недостиг на минерали и метали може да ни принуди да се обърне към източници, досега възприемани като неикономически. Разширяване на миннодобивната промишленост има своя негативен ефект върху околната среда, включително промяна на ландшафта, замърсяване на водите и създаване на отпадъци. Използването на минерални ресурси с по-лошо качество може да доведе до по‑голяма загуба на енергийна ефективност.

Природни ресурси (напр. зърнени култури): По-голямото, по-богато население, което се очаква да живее на Земята до 2050 г., предполага доста по‑голямо търсене на земеделска продукция отколкото сега. Това може да доведе до такива негативни ефекти като: загуба на природните екосистеми, увреждане на екосистемните услуги, включително въглеродния и водния кръговрат и въздействие върху снабдяването с храна.

Графика 3: Променящата се територия на земеделската земя

значително през следващите десетилетия, а с увеличаване на богатството начинът ни хранене се променя от зърнените култури към месото. Това ще доведе до фатални последици за ползването на земята и природните екосистеми.

За повече информация вж.: Глобални мегатенденции: намаляване на запасите от природни ресурси: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Графика 3: Променящата се територия на земеделската земя

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100