Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Сигнали - Благосъстояние и околна среда / Сигнали 2011 г. / Световната мегатенденция на Земята до 2050 г. / икономическият ръст, а не ръста на населението ще бъде основният двигател на потреблението

икономическият ръст, а не ръста на населението ще бъде основният двигател на потреблението

Смяна на език
Страница Последна промяна 19-09-2011 16:06
Световното население ще продължи да се увеличава през 2050 г., но по-бавно отколкото в миналото. Хората ще живеят по-дълго, ще бъдат по-добре образовани и ще мигрират повече. В някои райони населението ще се увеличи, а в други – ще намалее. Миграцията е само една от непредвидимите перспективи за Европа и света.

Защо световните демографски промени са важни за вас?

Ръстът на населението влияе върху повечето от глобалните мегатенденции. Стабилизирането на човешкото население, което се очаква през втората половина на ХХІ век, няма да реши световните проблеми, но може да подкрепи усилията към устойчиво развитие.

Нарастващото население ще увеличи използването на природните ресурси, замърсяването на околната среда и промените в използването на земята като урбанизация например. Промените в световните демографски тенденции ще имат пряко въздействие върху локалнатаоколна среда чрез изменението на климата и потреблението на ресурсите.

В Европа миграцията отвън може да компенсира частично степента на естествен упадък на европейското население и работна сила, но тя ще изисква значителни политически интервенции на регионално и национално равнище.

Дискутира се идеята, че свръхнаселеността ще бъде главната причина за криза на планетата. Въпросът не е в това, че сме прекалено много, за да може планетата да ни издържа, но по‑скоро е в това, че начинът на живот във все по-голям брой от индустриализираните икономики изисква повече ресурси, отколкото планетата може да създаде. Потреблението на природните ресурси във все повече региони се тласка повече от икономическия ръст, отколкото от ръста на населението.

Графика 4: Промяна в потреблението на средната класа

По-голяма световна средна класа през 2050 г. ще означава по-голяма покупателна способност.

В това изследване средната класа се определя спрямо равнището на консумация: Това е групата от домакинства, които изразходват между 10 и 100 долара. дневно (като паритет на покупателната способност).

За пълен списък на бележки вж.: Глобални мегатенденции: живот в градска среда: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Графика 4: Промяна в потреблението на средната класа

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100