Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Преглед на продуктите / Карти и графики

Карти и графики

Смяна на език
Promotion
Услугата за предоставяне на карти и графики съдържа най-публикуваните аналитични резултати, изготвени от и за ЕАОС. Аналитичните резултати, публикувани във фактологични справки за показателите и доклади, винаги са представени или чрез карта, или чрез графика и/или таблица. За изготвянето на такива материали са необходими работата и усилията на много специалисти. ЕАОС иска да направи тези процеси прозрачни и ги е поставила на централно място в своята интернет страница.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100