Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Преглед на продуктите / Показатели

Показатели

Смяна на език
Promotion
Показателите измерват развитието по определени проблеми, включително напредъка в посока към съгласуваните цели. ЕАОС редовно публикува показатели както в годишния доклад „Екологични сигнали“, така и в доклади, базирани на показатели, които засягат определени сектори и теми. Отделните показатели са достъпни в раздела за показатели, а така също и посредством темите за околната среда.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100