Вие сте тук: Начало / Преглед на продуктите

Преглед на продуктите

Смяна на език

Публикации

В този раздел ще намерите всички доклади, изготвени от ЕАОС. Той включва доклади за състоянието на околната среда, тематични и технически доклади, брифинги и корпоративни документи.

Прочетете повече

Теми за околната среда

Намерете всички продукти на ЕАОС и информация като разгледате темите за околната среда.

Прочетете повече

Показатели

Показателите измерват развитието по определени проблеми, включително напредъка в посока към съгласуваните цели. ЕАОС редовно публикува показатели както в годишния доклад „Екологични сигнали“, така и в доклади, базирани на показатели, които засягат определени сектори и теми. Отделните показатели са достъпни в раздела за показатели, а така също и посредством темите за околната среда.

Прочетете повече

Самоактуализиращи се карти и данни

В този раздел ще откриете интерактивни инструменти, които ви дават възможност да проучите данните за околната среда и да разгледате карти на Европа.

Прочетете повече

Карти и графики

Услугата за предоставяне на карти и графики съдържа най-публикуваните аналитични резултати, изготвени от и за ЕАОС. Аналитичните резултати, публикувани във фактологични справки за показателите и доклади, винаги са представени или чрез карта, или чрез графика и/или таблица. За изготвянето на такива материали са необходими работата и усилията на много специалисти. ЕАОС иска да направи тези процеси прозрачни и ги е поставила на централно място в своята интернет страница.

Прочетете повече

Данни

Разделът за данни предоставя достъп до набори от данни, използвани в периодичните доклади на ЕАОС. Наборите от данни, съдържат обобщени данни, обикновено на равнището на отделната страна, с географско покритие, което включва най-малко 15-те държави-членки на ЕС. Графиките, а в бъдеще и картите, могат да бъдат генерирани от наборите от данни. Предоставя се информация за източника на всеки набор от данни и неговото гегорафско покритие, както и времевия отрязък, включен в него.

Прочетете повече

Образователни продукти

Екологията е обяснена по начин, който е лесен за разбиране както от възрастните, така и от по-младите ни посетители.

Прочетете повече

Мултимедиен център

Сбирка от видео клипове и анимация за околната среда в Европа.

Прочетете повече

Услуга за търсене на екологични термини (ETDS)

ETDS съдържа около 10 000 термина на английски език с определения и източници на определения, акроними, синоними и възможност за „търсене в реално време“ за откриване на връзки към публикации, данни и мултимедийни материали, публикувани от ЕАОС. Повечето термини имат превод на 24 езика.

Прочетете повече

Календар на екологичните събития

Разгледайте календара, за да намерите интересни екологични събития по света.

Прочетете повече

Geographic coverage

Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100