Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Публикации в пресата / Новини / Нарастване на населените места - едно пренебрегвано предизвикателство пред Европа в областта на околната среда

Нарастване на населените места - едно пренебрегвано предизвикателство пред Европа в областта на околната среда

Смяна на език
Press Release Публикуван 24-11-2006 Последна промяна 13-04-2011 21:55
Необходима е политика на ЕС, която да ръководи ефективното планиране на населените места

Според един нов доклад, разпространен днес в Копенхаген от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), непрекъснатото и бързо нарастване на населените места застрашава околната среда, социалния и икономически баланс в Европа.
 
Докладът  „Нарастване на населените места в Европа - пренебрегваното предизвикателство” показва, че много от проблемите в областта на околната среда в Европа са предизвикани от бързото разрастване на селищните райони. Глобализацията на икономиката, трансграничните транспортни мрежи, мащабните социални, икономически и демографски промени, и различията в националното законодателство в областта на планирането са едни от главните двигатели на промяната в околната среда в селищата. Докладът посочва, че е необходима политика на ЕС, която да координира и контролира планирането.

Нарастване на населените места се наблюдава когато темпът на преобразуване на земеползването надмине темпа на нарастване на населението. Според доклада, повече от една четвърт от територията на Европейския съюз вече е урбанизирана.  Европейците живеят по-дълго и все повече от нас живеят самостоятелно, с което се увеличават нуждите от жилищно пространство. Ние пътуваме на по-големи разстояния и консумираме повече. В периода между 1990 г. и 2000 г. са застроени повече от 800 000 хектара от земята на Европа. Това е площ трикратно по-голяма от територията на Люксембург. Ако тази тенденция продължи, нашите населени места ще се удвоят само след един век.

Разрастващите се градове се нуждаят от снабдяване с повече енергия, повече транспортна инфраструктура и заемат по-големи площи земя. Това уврежда естествената околна среда и увеличава емисиите на парникови газове, което от своя страна е причина както за промяна в климата, така и за повишеното замърсяване на въздуха и по-високите равнища на шума. Това нарастване влияе пряко върху качеството на живота на хората, които живеят в градовете и в техните околности.

„Нарастването на населените места е отражение на променящите се модели в начина на живот и потребление, а не толкова на увеличаващия се брой на населението. Увеличаващото се търсене на жилища, храна, транспорт и туризъм се нуждае от земя. Земеделската земя в районите около големите градове често е с ниска цена, което благоприятства разрастването под въздействието на споменатия по-горе натиск”, споделя професор Jacqueline McGlade, Изпълнителен директор на ЕАОС.

„Кохезионният и структурните фондове на ЕС, които са ключови двигатели с влияние върху европейските общества, са също така и главна причина за разрастването в целия ЕС. Въздействието на финансирането е от особено значение когато ЕС и неговите държави-членки планират изразходването на средствата от следващия бюджет на ЕС. Коренни промени ще претърпят особено новите държави-членки. На тях трябва да им бъдат дадени политически насоки, за да им се помогне да избегнат капаните по отношение на въздействието върху околната среда, които може да постави внезапното инжектиране на средства”, смята професор McGlade.

Докладът съдържа проучвания на случаи от практиката в седем големи градове на Европа, които илюстрират едновременно някои добри и лоши подходи в селищното планиране през изминалите 50 години. Въпреки това в него се подчертава, че разрастването не е локално явление и засяга почти всички градове в Европа. Докладът предлага някои бъдещи действия и политки, които могат да се заемат с проблема на продължаващото нарастване на населените места.

Бележки към редактора:

Основа на доклада

Този доклад е изготвен от ЕАОС и Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC).

Достъпът до него е осигурен на следния адрес: Нарастване на населените места в Европа - пренебрегваното предизвикателство

EEA Briefing 4/2006 - Нарастване на населените места в Европа

Информация за Европейската агенция за околна среда (ЕАОС):

ЕАОС е със седалище в Копенхаген. Агенцията има за цел да спомага за постигането на значимо и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа чрез предоставяне на навременна, целенасочена, актуална и надеждна информация на отговорните за политическите решения лица и институции и на обществеността.

Информация за контакти:

Brendan Killeen
Служител по печата             
тел: +45 33 36 72 69
мобилен тел:+45 23 68 36 71            
E-поща: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Началник комуникации и корпоративни въпроси
тел: +45 33 36 71 60
мобилен тел.:+45 51 33 22 43
E-поща: marion.hannerup@eea.europa.eu

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100