Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Публикации в пресата / Новини / Kачеството на водите за къпане в Европа продължава да се подобрява

Kачеството на водите за къпане в Европа продължава да се подобрява

Смяна на език
Според годишния доклад за качеството на водите за къпане в Европа на Европейската агенция за околната среда 94 % от местата за къпане в Европейския съюз отговарят на минималните стандарти за качество на водата. Качеството на водата е отлично в 78 % от местата, а в сравнение с миналогодишния доклад обектите, които отговарят на минималните изисквания, са се увеличили с почти 2 %.

 Image © Tim Poultney

От северните фиорди до субтропичните плажове Европа предлага много места, където можем да се разхладим през летните месеци.

Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС

Кипър и Люксембург се открояват с постигнато отлично качество на водата във всички включени места за къпане. Други осем държави са с отлични резултати по отношение на качеството, които надвишават средните за ЕС: Малта (97 %), Хърватия (95 %), Гърция (93 %), Германия (88 %), Португалия (87 %), Италия (85 %), Финландия (83 %) и Испания (83 %). Това е подобрение в сравнение с миналата година, което затвърждава положителната тенденция от началото на започналото през 1990 г. наблюдение на водите за къпане в съответствие с Директивата за водите за къпане.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Обнадеждаващо е да се наблюдава продължаващото подобрение на качеството на европейските води за къпане. Но предстои да се направи още много, за да се гарантира, че всички наши води са подходящи за къпане и пиене и че водните екосистеми са в добро здраве. Водата е ценен ресурс и ние трябва да приложим на практика всички необходими мерки, за пълната му защита.“

Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС, заяви: „От северните фиорди до субтропичните плажове Европа предлага много места, където можем да се разхладим през летните месеци. От представения днес доклад става видно, че качеството на водата за къпане по принцип е много добро, но все още има проблемни места от гледна точка на замърсяването, ето защо призоваваме гражданите да проверяват показателите на своето любимо място за къпане.“

Всяка година Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) обобщава данни за водите за къпане, събрани от местните власти в над 22 000 места за къпане във всички 27 държави — членки на ЕС, Хърватия и Швейцария, и измерените нива на бактерии от канализацията и животновъдството. Повече от две трети от обектите са морски плажове, останалите са реки и езера.

Всеки годишен доклад се основава на данни от предходния сезон за къпане, така че в тазгодишния доклад са обобщени данни, събрани през лятото на 2012 г. Въпреки общото подобрение, от тазгодишния доклад става ясно, че почти 2 % от местата за къпане на морските плажове, езерата и реките са с лошо качество на водата. С най-висок дял на несъответствие са местата за къпане в Белгия (12 %), Нидерландия (7 %) и Обединеното кралство (6 %). Някои от тези плажове трябваше да бъдат затворени през сезона за къпане за 2012 г. Като цяло крайбрежните места за къпане се нареждат на челни позиции, като над 95 % от обектите в ЕС отговарят на минималните изисквания, а 81 % са оценени като отлични. За сравнение, 91 % от водите за къпане в езерата и реките са над минималния праг и 72 % са с отлично качество.

Преливанията, причинени от невъзможността на канализацията да поеме водите при силни дъждове, все още са проблем в някои области, макар че по-доброто пречистване на водата и по-редките изхвърляния на необработени канализационни води в околната среда допринесоха за подобряване качеството на водата. В началото на 90-те години само около 60 % от местата за къпане са имали отлично качество а 70 % са отговаряли на минималните изисквания.

Контекст

Водите за къпане в Европа трябва да отговарят на стандартите, определени в Директивата за водите за къпане от 2006 г., с която се актуализира и опростява съществуващото законодателство. Тя трябва да бъде приложена от държавите — членки на ЕС до декември 2014 г. ЕС публикува годишен обобщен доклад за качеството на водите за къпане, основан на докладите, които държавите членки трябва да предадат преди края на предходната година. В тазгодишния доклад всички 27 държави членки, както и Хърватия и Швейцария, наблюдаваха и предоставяха информация за качеството на водите си за къпане, като повечето страни се придържаха към новите разпоредби. 

При наблюдението на качеството на водите за къпане се извършва лабораторен анализ на нивата на определени видове бактерии, включително чревни ентерококи и Escherichia coli. Те могат да бъдат показател за наличието на замърсяване, главно от отпадъчни води от канализацията или животновъдството. Обектите са класифицирани като съответстващи на задължителните стойности, съответстващи на по-стриктните ориентировъчни стойности или като несъответстващи на тях. 

Гражданите могат да намерят информация за качеството на водите на своето любимо място за къпане като посетят уебсайта на ЕАОС, посветен на водите за къпане. Сайтът позволява на потребителите да свалят данни и да правят справки с интерактивни карти. Гражданите могат също така да дадат сведения за състоянието на водите по места на уебсайта Eye on Earth

За повече информация:

Свързано съдържание

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100