Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Правни бележки / Отказ от права

Отказ от поемане на отговорност

Смяна на език
Страница Последна промяна 16-01-2014 15:16

Европейската агенция по околна среда не поема никаква отговорност и никакви задължения по отношение на съдържащата се в този уеб-сайт информация, като тази информация не отразява непременно официалното мнение на ЕАОС или на други органи и институции на Европейските Общности.

Съдържащият се в този уеб-сайт материал не е непременно изчерпателен, пълен, точен и актуален, и е възможно да съдържа връзки към външни уеб-сайтове, над които службите на ЕАОС нямат контрол и за които ЕАОС не поема никаква отговорност. Нито Европейската агенция по околна среда, нито лица или фирми, действащи от името на Агенцията, не носят отговорност за съдържанието на този уеб-сайт и за възможното му използване.

Нашата цел е информацията да бъде винаги актуална и точна. Ако забележите някакви грешки, ние ще се опитаме да ги коригираме.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100