Лични средства

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
Twitter икона Twitter
Facebook икона Facebook
YouTube икона YouTube канал
RSS лого RSS Емисии
Повече

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Правни бележки / Авторско право

Правна информация

Смяна на език

Освен ако не е посочено друго, се разрешава безплатната повторна употреба на съдържание от уебсайта на EАОС за търговски и нетърговски цели, при условие че е посочен източникът.

Политиката на ЕОАС за повторна употреба е ръководена от Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор на територията на Европейския съюз и Решение на Комисията 2006/291/ЕО, Евратом относно повторното използване на информация на Комисията.

ЕАОС не носи каквато и да била отговорност за повторната употреба на съдържание, достъпно на нейния уебсайт.

Всички въпроси относно повторна употреба на съдържание от уебсайта на ЕАОС следва да бъдат отправяни до Ove Caspersen, EАОС, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Копенхаген (Copenhagen K), Тел.: +45 33 36 71 00, Факс: +45 33 36 71 99, Електронна поща: copyrights@eea.europa.eu.

 

Geographical coverage

[+] Show Map

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100