Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / За ЕАОС / Каква е нашата дейност

Каква е нашата дейност

Смяна на език
Страница Последна промяна 01-10-2014 11:26
ЕАОС предоставя широка гама от оценки, анализиращи състоянието и тенденциите в околната среда, както и натиска от икономически и социални движещи сили. ЕАОС работи също по разработка на сценарии, оценка на политиката и осигуряване на качество на данните. Освен това ЕАОС координира Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

Продуктите на ЕАОС включват 5-годишни доклади за състоянието на околната среда, тематични и технически доклади, брифинги, акценти и информационни услуги, достъпни в мрежата, мултимедийни и интерактивни уеб базирани образователни продукти. Нашите услуги включват експертни съвети към политиците, конференции и посещения, информационни системи, мрежи и комуникационни услуги за обществото.

Свалете Стратегията на ЕАОС, Комуникационната стратегия на ЕАОС и Годишния план за управление.

Geographic coverage

6
Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100