Вие сте тук: Начало / За ЕАОС / Управление

Управление

Смяна на език
Страница Последна промяна 17-03-2015 16:06
ЕАОС се ръководи от управителен съвет и бюро, като научният комитет има съвещателни функции. Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет за прилагането на програмите и за ежедневното управление на ЕАОС.

EEA governance
Управителен съвет

Управителният съвет на ЕАОС се състои от един представител на всяка от страните-членки, двама представители на Комисията и двама научни експерти, посочени от Европейския парламент. Управителният съвет, наред с други програми, приема многогодишната работна програма, годишните работни програми и годишните доклади, назначава изпълнителния директор и посочва членовете на научния комитет. 

Бюро

Бюрото се състои от председател, до пет заместник-председатели, един представител на Комисията и един от членовете, посочени от Европейския парламент. Бюрото е упълномощено да взима изпълнителни решения, необходими за ефективното функциониране на Агенцията в периодите между заседанията на управителния съвет.

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет за прилагането на програмите и за ежедневното управление на ЕАОС.

Научен комитет

Научният комитет предоставя съвети на управителния съвет и изпълнителния директор.  Той има три основни задачи:

  • да представя становище по многогодишните и годишните работни програми на ЕАОС;
  • да изразява становище пред изпълнителния директор за целите на набиране на научния състав на Агенцията;
  • да предоставя съвет и/или становище по всеки научен въпрос, свързан с дейността на Агенцията, отправен към Комитета от управителния съвет или изпълнителния директор.

 

Свързано съдържание

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100