Personal tools

Notifications
Get notifications on new reports and products. Frequency: 3-4 emails / month.
Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


next
previous
items

Skip to content. | Skip to navigation

Sound and independent information
on the environment

You are here: Home / About EEA / What we do / Public events / Competitions

Competitions

Change language
Waste•smART – ustvarjalni natečaj

Si predstavljate, koliko surovin, energije in dela je potrebnih za proizvodnjo hrane, avtomobilov, oblačil, mobilnih telefonov in vsega preostalega potrošnega materiala? Če vsega tega ne uporabimo ponovno in recikliramo, se prav lahko zgodi, da bo to končalo na odlagališčih ali v sežigalnicah odpadkov. Vsak evropski državljan povprečno proizvede pol tone gospodinjskih odpadkov na leto. Odpadki lahko pomenijo ekonomsko izgubo, hkrati pa negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi.

Read more

Kūrybinis konkursas „Waste•smART“

Įsivaizduokite, kiek visokiausių išteklių, energijos ir darbo reikia maistui, automobiliams, drabužiams, mobiliesiems telefonams ir visoms kitoms mūsų vartojamoms prekėms pagaminti. Jei jų neperdirbsime ir pakartotinai nepanaudosime, jie visi galiausiai atsidurs sąvartynuose ar atliekų deginimo krosnyse. Kiekvienais metais vienam ES piliečiui tenka vidutiniškai pusė tonos buitinių atliekų. Atliekos atneša ne tik ekonominių nuostolių, bet ir neigiamai veikia aplinką bei žmogaus sveikatą.

Read more

Geographical coverage

[+] Show Map

Document Actions

Comments

Sign up now!
Get notifications on new reports and products. Currently we have 33073 subscribers. Frequency: 3-4 emails / month.
Notifications archive
Follow us
 
 
 
 
 
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100